Welkom bij Wescon Solutions

Wescon Solutions is een jonge onderneming die technische diensten adviseert en ondersteunt bij de ontwikkeling naar een proactieve organisatie. Doorgaans hebben technische organisaties een reactief karakter. Monteurs die van de ene naar de andere storing lopen.........het karakter van een brandweerorganisatie. Brandjes blussen. Om hier verandering in aan te brengen kan Wescon Solutions u van dienst zijn.

Om te bepalen waar uw technische organisatie staat in de ontwikkeling van reactief naar proactief wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst waarbij maximaal 16 onderwerpen onder de loep worden genomen. Denk hierbij aan onderwerpen als:

  • Organisatie
  • Preventief Onderhoud
  • Opleidingen
  • Documentbeheer
  • Onderhoudsrapportages
  • etc.

Een volledige scan van uw organisatie zal naar schatting een week in beslag nemen. Ook is het mogelijk een Quick Scan te maken in ongeveer 1 werkdag. Eén en ander is afhankelijk van de diepgang van het onderzoek.

Na deze eerste verkenning heeft u een goed beeld van het verbeterpotentieel binnen uw technische organisatie. Vervolgens is het aan u te bepalen wie aan de slag gaat met de verbeterplannen. Wescon Solutions kan hier de leiding in nemen of ondersteunt uw organisatie bij het opstellen van bijvoorbeeld een plan van aanpak en de implementatie daarvan.

Waarom moet u kiezen voor Wescon Solutions?

Ondergetekende heeft meer dan 20 jaar ervaring  als het gaat om prestatieverbeteringen van Technische Diensten. En wel in de volgende omgevingen:

  • Chemie
  • Farmacie
  • Voedingingsmiddelen

U krijgt bij Wescon Solutions niet alleen een advies, zoal bij vele consultants, maar ook hulp bij het implementeren van de verbeterplannen. En dat tegen zeer acceptabele en marktconforme tarieven.

Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar onderstaand mail-adres.

Klaas Weijer

Buienradar